Indická klasická hudba patří mezi nejstarší nepřetržitě se vyvíjející umělecké formy lidstva. Ve své tradiční, autentické podobě je úzce spjata s učením náda jógy, v němž je celý vesmír vnímán jako pole zvukových vibrací. Prostřednictvím prastarého učení tak indická klasická hudba využívá znalostí o účinku různých zvukových frekvencí na tělo i mysl za účelem jejich harmonizace, sjednocení vnitřního mikrokosmu s vnějším makrokosmem.

Stěžejním konceptem indické klasické hudby je rága, těžko definovatelná hudební forma, v níž se magicky snoubí striktní pravidla její interpretace s obrovskou mírou improvizace interpreta. Specifická rága by v posluchači měla evokovat určité pocity, emočně jej naladit – za tímto účelem je pro každou rágu definována vlastní tónová sada, která je odvislá od denní i roční doby. Prakticky každá rága je tedy asociována s určitou částí dne, kdy se má poslouchat, aby byl její účinek na tělo i mysl co nejpříznivější.

Koncept rág, rytmická komplexita, značné množství tonických modů (které pravděpodobně inspirovalo vznik modálního jazzu), vztah mezi rágou a denní dobou, rozličné exotické hudební nástroje, absence harmonie, jak ji známe, čisté ladění či bohaté využívání mikrotónů, to vše tvoří z indické klasické hudby zajímavý protipól její západní tradici.

Sargam – spolek přátel indické klasické hudby vznikl na počátku roku 2018 jako nezisková organizace z popudu bývalých studentů věhlasného sitáristy a náda jogína Roopa Vermy, který uměl úžasným způsobem skloubit výuku hudby s duchovními naukami Východu a přiblížit tak i mnoha českým zájemcům možnost cesty k Pravdě skrze hudbu. Základním poselstvím spolku je tuto radost sdílet s co nejvíce lidmi v českých zemích.